Om annonser inte visas

Om annonser inte visas på den här webbplatsen kan det bero på att någon tjänst för blockering av reklamtillägg är aktiverad i webbläsaren, t.ex. AdBlock.

Om du inte vill stänga av reklamblockeringen helt går det att lägga till undantag, så att annonser på vissa webbdomäner kan visas i alla fall.

Lägg till undantag så att reklamtillägg för följande webbdomän inte blockeras:
shoppingappen.com

Då får du tillgång till de aktuella erbjudandena på annonssidorna.