Information och villkor

ANVÄNDARVILLKOR

Allmänt

Shoppingappen – ”Veckans vara” drivs av företaget RATI.

Dessa villkor som finns på webbplatsen Shoppingappen – ”Veckans vara” (http://shoppingappen.com), gäller annonsering på den här webbplatsen.

Genom att annonsera på ”Veckans vara” godkänner du dessa villkor och förbinder dig att följa dem. Dessa villkor gäller från den 2014-01-01.

”Veckans vara” kan komma att ändra dessa villkor. De blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på ”Veckans vara”.

Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren, efter meddelande via e-post eller efter ny annonsering.

Behörighet att annonsera

Du bör ha delegerats rättighet att att beställa annonser åt ditt företag, om du inte är firmatecknare i företaget.

Upphovsrätt för ”Veckans vara”

Om inte annat anges tillhör allt innehåll webb-platsen ”Veckans vara” samt, i berörda delar, övriga upphovsmän för teknisk plattform, anpassning av konfiguration och upplägg av webbplatsen.

Annons-bild

Du behöver en annons-bild som du eller någon du anlitar kan skapa med valfritt bildredigerings-program eller med  en webbtjänst för bildredigering (se exempel på startsidan).

Med annons-bild avses det innehåll som en annonsör på ”Veckans vara”  lägger upp, t.ex. i form av en digital bild (storlek 250×125 p., jpg-, png- eller gif-format).

Du garanterar att du har upphovsrätt till innehållet i filen, antingen genom att du själv har skapat det, eller att du har tillstånd att använda det.

Genom att införa en annons, ger du ”Veckans vara” rätt att fritt bearbeta och göra den tillgänglig för allmänheten, för att kunna uppfylla åtagandet.

Gör gärna bilden så enkel som möjligt så att den blir lättläst.

Låt övrig information framgå ur butikens webbsida som bilden länkas till.

Annonsering

All annonsering ska uppfylla god marknadsförings-sed samt beakta upphovsrätt och hantering av personuppgifter enligt gällande lagar. Se även annons-reglerna.

Begränsat ansvar

”Veckans vara” kan inte garantera oavbruten tillgång till annons-tjänsten. Driften kan störas av omständigheter som ”Veckans vara” inte kan påverka.

”Veckans vara” kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatsen eller avbrott i funktionen.

Om särskilda omständigheter skulle finnas vid enskilda tekniska problem, ersätts högst annonskostnaden, i form av tillgodohavande av en ny annonsperiod.

”Veckans vara” är endast en annonsplats som tillhandahåller annonsering av varor och tjänster för näringsidkare, utan koppling till själva varan eller tjänsten.

”Veckans vara” ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.

”Veckans vara” ersätter inte några krav, som beror på brister i innehållet eller på grund av att innehållet i annonsen bryter mot dessa villkor.

Personuppgifter

”Veckans vara” behöver hantera vissa uppgifter för att kunna tillhandahålla en enkel och effektiv annons-sida:

Namn

E-postadress

IP-adress

Information om betalningstransaktionen från betal-tjänst (Paypal)

Information i annonser och formulär.

När du lägger in en annons medger du att ”Veckans vara” hanterar och kan lämna ut dina personuppgifter till betal-tjänst.

Betalningsmottagare

RATI /Mattias Wåhlin.

Personuppgiftsansvarig

RATI /Magnus Wåhlin.

Ingen ångerrätt

När du utnyttjar annons-tjänsten på ”Veckans vara” finns det inte någon ångerrätt.

Kontaktuppgifter

RATI
Veckans vara – Shoppingappen

För kontakt via epost, använd istället epost-formuläret på Kontakt-sidan.

Tillämplig lag och hantering av tvister

Svensk lag gäller avseende dessa villkor och tvister ska lösas i svensk domstol. Dessa villkor är utfärdade på svenska.

ANNONSREGLER

”Veckans vara” vänder sig till näringsidkare som vill annonsera aktuella erbjudanden av varor och tjänster, i sin försäljningsverksamhet.

Alla annons-priser är angivna inklusive moms (25%). Betalning sker i förskott med kontantkort eller Paypal-konto via Paypals externa webbtjänst. En annons visas i sju dagar, från det att den läggs upp.

Privatpersoner hänvisas till andra annonstjänster som vänder sig till konsumenter.

Begränsad marknadsföring i annons-fil

Bilder, text och grafik i annons-filen som läggs upp på ”Veckans vara” ska beröra en specifik butik, vara eller tjänst. Annonsen ska vara i storlek 250×125 bildpunkter (pixlar).

Webb-länk till annons-fil

Avser den webbsida som ska visas, vid klick på annonsen. Länken bör gälla butiken, varan eller tjänsten som annonseras. Du som annonsör ska ha rätt att länka till webbsidan för annonsen.

E-post-adress

Din e-postadress behövs för att lägga en annons. Den används för att skicka bekräftelse och kvittens samt för annan kontakt som berör annonsen.

Otillåtna varor

Varor som är olagliga att säljas enligt svensk lag får inte annonseras, inklusive piratkopierade produkter. Orealistiska erbjudanden får inte heller förekomma.

Stötande innehåll

Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper eller enskilda individer får inte läggas upp.

OBS! Den här informationen är inte heltäckande och anger vissa exempel. Du som annonsör ansvarar för att annonsen uppfyller gällande villkor inklusive aktuella lagar och föreskrifter.

”Veckans vara” förbehåller sig rätten att granska och att ta bort annonser, som bryter mot ovanstående krav.

Om en annons tas bort på grund av brott mot användarvillkoren, görs ingen återbetalning.

Övrig felaktig användning, som t.ex. manipulering av tjänsten, intrång eller försök till intrång i tjänsten, kan leda till polisanmälan om så krävs, utöver att annonsen tas bort.

 

OM COOKIES

Cookies behövs för att användaren ska kunna använda ”Veckans vara” och dess funktioner. En cookie är en  informationsfil som läggs i användarens dator.

Genom att använda annons-tjänsten ”Veckans vara” godkänner du att cookies får användas.

Cookien innehåller ingen känslig information eller virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.

”Veckans vara” använder sig av både tillfälliga cookies som tas bort när du stänger webbläsaren och vid behov cookies som sparas.

Dessa gör att du bland annat kan se och beställa annonser. ”Veckans vara” samlar även statistik kring besökare med hjälp av cookies.

Informationen som samlas in kan t.ex. vara uppgifter om vilka sidor som har besökts och hur lång tid användaren spenderar på sajten.

Om du vill kan du stänga av cookie-funktionen i din webbläsare. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Det kan dock innebära att du inte kan använda vissa tjänster på ”Veckans vara”.